Dovolená

a cestovní kanceláře

CK Blue Style zaručuje, že v případě přerušení letového provozu v důsledku sopečné činnosti klienti nepřijdou o zaplacenou dovolenou a o své peníze

Napsal admin • Čer 17th, 2010 • Rubrika: Blue Style

Ujišťujeme všechny klienty, kteří v nás vložili svou důvěru, že naší prioritou je maximální možná péče a zajištění kvalitní dovolené.

V důsledku sopečné činnosti na Islandu, která způsobila uzavření letového provozu a tím přinesla značné komplikace při cestování do/z cílových destinací, přibývají ze strany klientů dotazy, jak bude CK Blue Style postupovat v případě, že se bude stejná událost opakovat.

V této souvislosti se CK BLUE STYLE zavazuje, že:

  • Všem klientům zaručí 100% kvalitní péči a jistotu, že v případě nevyčerpání sjednaných služeb nepřijdou o finanční částku, kterou za nevyčerpané služby CK BLUE STYLE zaplatili.
  • Vůči svým klientům v případě, kdy v důsledku sopečné činnosti a s tím spojeným omezením letového provozu dojde k jakýmkoliv komplikacím, učiní následující kroky:

A. Pokud dojde k odložení letu při zpáteční cestě z dovolené do ČR:

CK BLUE STYLE zajistí všem svým klientům na vlastní náklady ubytování a stravování až do doby zpátečního odletu. Tyto náklady nebudeme následně po klientech uplatňovat. Naši delegáti budou stejně jako v předchozím případě vulkanické činnosti a s tím spojeným uzavřením letového provozu v permanentním kontaktu s našimi klienty v zahraniční destinaci a budou je informovat o aktuální situaci. Včas jim sdělí nový plánovaný termín a čas odletu zpět do ČR a zajistí jim přepravu na letiště včetně všech ostatních služeb.

B. Pokud dojde k odložení letu při cestě z ČR na dovolenou:

CK BLUE STYLE neprodleně zkontaktuje klienty, kterých se budou odložené lety týkat a bude je průběžně informovat o novém plánovaném termínu odletu a vývoji situace. K tomuto účelů zřídí nonstop informační telefonní linky, které budou klientům k dispozici až do trvalého znovuobnovení letového provozu. Klienti odlétající na dovolenou obdrží od CK BLUE STYLE veškeré informace dostatečně včas tak, aby stihli svůj odlet.

a. Pokud dojde ke zkrácení pobytu na dovolené oproti délce pobytu sjednaného na cestovní smlouvě, CK BLUE STYLE vrátí klientům adekvátní částku za nevyužité noci ze zaplacené ceny za služby poskytované v destinaci.

b. V případě, že klienti nebudou chtít odletět na „zkrácenou dovolenou“, CK BLUE STYLE nabídne zdarma změnu termínu na nový, klientům vyhovující termín, bude-li objektivně možné tento termín zajistit, zejména s ohledem na kapacitní omezení jednotlivých ubytovacích zařízení nebo dle dostupnosti nabídne pozdější návrat z destinace tak, aby byla zachována původní délka pobytu.

c. V případě, že klienti nevyužijí možnosti odletět na „zkrácenou dovolenou“ s navrácením částky za nevyčerpané služby, nebudou moci využít pozdějšího návratu z destinace s možností zachování původní délky pobytu a nebudou moci využít možnosti dovolenou překnihovat na jiný jim vyhovující termín, CK BLUE STYLE nabízí možnost písemného odstoupení od cestovní smlouvy a následného vrácení celé zaplacené finanční částky za dovolenou.

  • Dle informací řízení Letového provozu ČR ze dne 26.4. 2010 jsou v současné době služby řízení letového provozu poskytovány standardním způsobem v celém českém vzdušném prostoru. Česká republika patří v souladu s opatřeními EU do třetí zóny, lety jsou tedy prováděny bez omezení (Třetí zóna je bez přítomnosti sopečného popela a neobsahuje tedy žádná omezení pro letecký provoz). Více na www.rlp.cz.

Děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme vám klidnou a spokojenou dovolenou.


Štítky: , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku