Dovolená

a cestovní kanceláře

CK FISCHER získala peníze z EU na vzdělávání zaměstnanců

Napsal admin • Čer 17th, 2010 • Rubrika: FISCHER

Cestovní kancelář FISCHER získala finanční prostředky pro realizaci projektu z EU v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který využívá prostředky Evropského sociálního fondu a je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Název projektu: Zavádění systému dalšího vzdělávání v Cestovní kanceláři FISCHER

Projekt byl zahájen 1. března 2009 a bude ukončen 31. května 2011.

Hlavním cílem projektu je systematické zvyšování kvalifikace vybraných zaměstnanců pomocí zavedení a standardizace efektivního vzdělávání systému ve společnosti. Cílem je poskytnout další vzdělávání a rozvoj klíčovým zaměstnancům a udržet si tak zaměstnance vysoké odbornosti a kvalifikace.

Další specifické cíle jsou:
- rozvoj profesních dovedností a znalostí zaměstnanců CK FISCHER
- zvýšení motivace a loajality
- zvýšení produktivity práce
- zlepšení pracovních výsledků
- snížení fluktuace zaměstnanců

Ve spolupráci s externí poradenskou a vzdělávací agenturou vytvoří CK FISCHER ucelenou vzdělávací koncepci a strategii rozvoje zaměstnanců.

Projekt byl připraven ve spolupráci se společností Grant Help, s,r,o., která jej zároveň pomáhá administrovat. Poradenská agentura Grant Help, která je specializovanou poradenskou společností, přináší kompletní grantové a organizační poradenství pro programy EU i pro všechny typy tuzemských dotačních programů. Grant Help se řadí na špičku v oboru v procentu schválených žádostí. U zpracovávaných projektů účtuje svou provizi často jedině v případě schválení dotace.

Projekt dlouhodobého rozvoje zaměstnanců Cestovní kanceláře FISCHER je zaměřen na zavedení systému dalšího profesního vzdělávání a rozvoj vlastních zaměstnanců a dlouhodobě spolupracujících externích spolupracovníků.

Vytvoření systému rozvoje a dalšího vzdělávání zaměstnanců bude založeno na důkladné analýze typových pozic a potřeb zaměstnanců společnosti. Budou vytvořeny individuální plány vzdělávání a zavedeno pravidelné hodnocení zaměstnanců. Součástí projektu je i vytvoření vzdělávacího centra a vyškolení vybraných vlastních zaměstnanců, kteří budou v budoucnu do vzdělávacího systému přispívat.

Součástí projektu je také zavedení aplikace e-learningu, díky kterému si budou zaměstnanci moci své nabyté vědomosti a dovednosti procvičovat. Pomocí této aplikace bude také řešena potřeba rychlého zavádění školení v oblasti nových produktů.

„Tento projekt je spolufinacován z Evropského sociálního fondu“

Dan Plovajko
tiskový mluvčí


Štítky: ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku